Wykorzystujemy pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności.

Regulamin sklepu internetowego www.euromarketbhp.pl

 1. Strony transakcji
  1. Właścicielem sklepu internetowego www.euromarketbhp.pl jest Hurtownia Euromarket z siedzibą w Toruniu (kod: 87-100) przy ul. Kaszubskiej 5 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 10114, NIP: 879-009-04-14, REGON: 870518223. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
  2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą składać:
   1. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są zameldowane na pobyt stały na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
   2. osoby prawne, posiadające siedzibę na terytorium Polski.
 2. Oferta
  1. Sklep internetowy: www.euromarketbhp.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej, oraz innych artykułów BHP, których spis wraz z podaniem ich cen znajduje się na stronie internetowej sklepu. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich. Ceny brutto zawierają podatek VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.
  2. Dla każdego towaru podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, czyli czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie wprowadzania nowych towarów, zmiany cen, informacji, opisów i zdjęć towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe działania nie mają wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie wymienionych zmian.
  4. Dowodem zakupu w sklepie internetowym Hurtowni Euromarket jest faktura VAT lub paragon – w zależności od tego, jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.
 3. Rejestracja
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie obliguje do dokonywania zakupów. Upoważnia - po wyrażeniu zgody - do otrzymywania bieżących informacji o nowościach i promocjach oferowanych przez sklep.
  2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji lub jej odmowy, bez podania przyczyny.
 4. Składanie zamówienia
  1. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.euromarketbhp.pl Klient składa poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu. Natychmiast po złożeniu zamówienia Nabywca dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  2. Przesyłając zamówienie Nabywca zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
  3. Zamówienia w sklepie internetowym składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  4. Anulacja zamówienia lub jego zmiany są możliwe do czasu wysłania towaru do Klienta lub rozpoczęcia produkcji artykułów nietypowych.
  5. Zamówienia są realizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. Klient jest informowany o stanie zamówienia i w przypadku braku części towarów może podjąć decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu zamówienia.
  6. W przypadku braku dostępności towaru Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. W przypadku gdy przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi wszelkie wpłacone już należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
  7. Liczba towarów przeznaczona do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest ograniczona. Zamówienia realizowane są według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Dostawa towaru
  1. Towar wraz z dowodem zakupu - faktura VAT lub paragon – jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Klienta lub odbierany przez niego osobiście w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
  2. Koszty dostawy są doliczane do łącznej kwoty do zapłaty. Obliczane są na podstawie wartości zamówienia oraz sposobu zapłaty według tabeli znajdującej się na stronie Dostawa.
  3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera zalecamy sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy ilość otrzymanego towaru jest zgodna z ilością podaną na dowodzie zakupu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń towaru lub jego niezgodności z dowodem zakupu prosimy o spisanie w obecności kuriera Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności oraz jak najszybsze skontaktowanie się z Hurtownią Euromarket w celu uzgodnienia dalszych czynności.
 6. Formy płatności
  1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana w następującej formie:
   1. Za pobraniem - gotówką, przy odbiorze towaru (u kuriera dostarczającego przesyłkę)
   2. Przedpłata, na podstawie otrzymanej faktury pro forma (nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 03175012080000000001057499
   3. Przelew z odroczonym terminem płatności (nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. 03175012080000000001057499
   4. Gotówką – tylko w przypadku osobistego odbioru towaru z magazynu
  2. Przed realizacją pierwszego zamówienia z odroczonym terminem płatności konieczne jest dostarczenie kopii:
   1. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
   2. Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.
   3. Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy zapłaty: "Przelew z odroczonym terminem płatności" wobec Klienta, który dokonuje zakupu po raz pierwszy lub nie dotrzymał terminu płatności przy poprzednich zakupach.
 7. Zwrot zakupionego towaru
  1. Konsumenci posiadają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powienien nastąpić w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. W tym samym terminie Hurtownia Euromarket zwróci klientowi pełen koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy. Klient pokrywa kosz przesyłki zwrotnej.
  2. Przedsiębiorca kupujący w sklepie internetowym Hurtowni Euromarket, ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że towar nie był używany, nie został uszkodzony oraz będzie zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód zakupu w oryginale, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz nr konta bankowego, na który ma być przelana należność. Zwrot zakupionego towaru należy uzgodnić z administratorem sklepu internetowego - tel. 56-655-37-39. Towar należy odesłać na adres: Hurtownia Euromarket, 87-100 Toruń, ul. Kaszubska 5. Zamawiający pokrywa zarówno koszty dostawy jak i przesyłki zwrotnej.
  3. Zwrotowi nie podlegają artykuły nietypowe produkowane specjalnie na zamówienie Klienta.
 8. Gwarancja
  1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.euromarketbhp.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
  2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na dokumentach dostarczonych wraz z towarem lub na stronie internetowej producenta.
  3. W przypadku, gdy zakupiony towar nie posiada karty gwarancyjnej uznaje się, że podlega on 1-rocznej rękojmi, której bieg rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury VAT.
 9. Reklamacja
  1. Jeżeli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady ukryte, przed odesłaniem tego towaru, należy skontaktować się z administratorem sklepu, w celu ustalenia szczegółów reklamacji (tel. 56-655-37-39) oraz przesłać pisemne zgłoszenie.
  2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
  3. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony (3. KC art. 354 § 1 i § 2). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Hurtowni Euromarket.
  5. Po zapadnięciu decyzji odnośnie złożonej reklamacji, administrator sklepu ustali sposób i miejsce odesłania towaru.
 10. Uwagi końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłoszone co najmniej 14 dni przed wejściem w życie. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy otrzymają powiadomienie o nich pocztą elektroniczną. Zamówienia są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu ich złożenia.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie euromarketbhp.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Hurtownia Euromarket Jan Jakubowski z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kaszubskiej 5 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

    Sklep jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów RODO w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

  3. Klient ma prawo wglądu i możliwość ich poprawienia, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania przez Hurtownię Euromarket.
Wyprzedaż